Het stimuleren van gezondheid en leerprestaties van kinderen op allerlei niveau's, door plezier in sport en beweging
Sport BSO InOranje

Sport BSO InOranje staat volledig in het teken van sport en activiteit. Dit alles is mede gebasseerd op het gedachtengoed van vooraanstaande wetenschappers. Uit steeds meer wetenschappelijk onderzoek blijkt dat meer beweging niet alleen leidt tot een betere lichamelijke conditie, maar ook juist voor de geestelijke conditie. Het concentratieniveau en probleemoplossend vermogen gaat met sprongen omhoog. (zie video met prof. dr. Erik Scherder)

Sport BSO InOranje heeft de ambitie om een groter deel van de kinderen plezier te laten beleven in sporten en ze verschillende sporten te laten ervaren en waarderen. Dit doen we met gediplomeerde trainers en begeleiders die beweging op het juiste niveau aanbieden. Kinderen op een leuke en sportieve manier begeleiden tijdens sport en spel geeft ons voldoening. Hiervoor zoeken we aansluiting met diverse kinderdagverblijven, scholen en verenigingen die het belang van sport en beweging van het kind net als wij erg belangrijk vinden.

“Bewegen is goed voor het brein”

 • Testimonial
  Erik Scherder, prof. dr. Klinische Neuropsychologie VU

  Diverse studies tonen aan dat basisschoolkinderen die meer bewegen, hoger scoren op cognitieve prestaties zoals leren en problemen oplossen.

 • Testimonial
  dr. Karin van der Borght, Bioloog Rijks Universiteit Groningen

  Dat meer bewegen niet alleen goed is voor je lichaam maar dat het ook je geestelijke en leervermogens bevordert, is absoluut relevant in een tijd waarin mensen te weinig bewegen.

 • Testimonial
  Thomas Crook, Klinisch psycholoog en geheugenonderzoeker

  Actief zijn en bewegen is belangrijker dan welke andere factor voor je brein dan ook. Het verbetert je concentratie, geheugen, gemoedstoestand, probleemoplossend vermogen, productiviteit, besluitvaardigheid en zelfvertrouwen.

Sporten in oranje: Dé droom van elk kind!